درنگ : سیف الله ابوترابی افزود: در ۹ ماهه امسال ۴۸۱ هزار و ۸۰۹ مورد ازدواج به ثبت رسیده است و در این مدت یک هزار و ۷۶ ازدواج زنان سالمند بالای ۶۰ سال و همچنین ۷ هزار و ۸۱۲ مورد نیز ازدواج مردان بالای ۶۰ سال به ثبت رسیده است.

  راز ماندگاری و دوام زندگی مشترک | نگران نباشید و لذت ببرید

بخش‌های مهم صحبت‌های سخنگو.ی سازمان ثبت احوال را در ادامه بخوانید:

*روند وقوع و ثبت ازدواج در هرجمعیتی متاثر از ساخت سنی آن است و در کشورما از ابتدای دهه ۹۰متاثر از گذار از متولدین اول دهه ۶۰ از سن ازدواج است و روند میزان عموی ازدواج روند کاهشی داشته و درسال ۱۳۹۵به ۸،۸به ازای هر هزار نفر جمعیت رسیده است . این رقم در ابتدای دهه ۱۳۹۰شمسی ۴،۱۱در هزار نفر بوده است و روند کاهشی رخداد و ثبت ازدواج با توجه به ساخت سنی جامعه روندی طبیعی است آنچه می تواند به عنوان یک مولفه اجتماعی مورد توجه قرار گیرد افزایش سن دختران و پسران در اولین ازدواج است.

*در سال ۹۵ به ازای هر یکهزار نفر، ۸٫۸ نفر ازدواج ثبت شده بود و در سال ۹۰ نیز به ازای هر یک هزار نفر ۱۱٫۴ مورد ازدواج به ثبت رسیده بود و میانگین سن ازدواج در اولین ازدواج ها در اکثر استان‌های کشور از سال ۹۱ تا ۹۵برای مردان ۶ ماه و برای زنان چهار ماه افزایش پیدا کرده است. در ۹ ماهه امسال همچنین میانگین سن ازدواج مردان ۲۷ سال و سه ماه و زنان ۲۳ سال بوده است.

*در ۹ماهه امسال آهنگ طلاق پرشتاب نبوده است و از شتاب چندانی برخوردار نبوده است.در این مدت ۱۳۳هزار و ۳۶۶ طلاق به ثبت رسیده است که میانگین طول زندگی مشترک در این مدت ۹ سال بوده است.در ۹ماه امسال ۶۷ درصد طلاق‌های ثبت شده با طول عمر زندگی مشترک کمتر از ۱۰ سال بوده است و همچنین ۴۵ درصد طلاق‌های ثبت شده در طول زندگی مشترک ۵ سال و ۱۱درصد طلاق ها هم طول زندگی مشترک کمتر از یک سال بوده است.

*میانگین سن مردان در هنگام طلاق ۳۶ و نیم سال بوده است و خانم ها نیز ۳۱ سال و ۷ ماه به ثبت رسیده است .همچنین در این ۹ماه ۲میلیون و ۴۵۰هزار شناسنامه تعویض شده است که بخش عمده آنها را کسانی تشکیل می‌دهند که بالای ۱۵ سال هستند و می بایست شناسنامه آنها تعویض شود .در این مدت ۴۴۰ هزار شناسنامه المثنی توسط ثبت احوال در کشور صادر شده است.