درنگ : شرایط پیش فروش اینترنتی ساندرو با گیربکس اتوماتیک و معمولی از ساعت ۱۶ روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۰۷ تا زمان تکمیل ظرفیت به شرح اعلام می‌شود.

نکات مهم بخشنامه:

۱ – مشترین محترم در انتخاب رنگ ثبت نامی دقت نمایید ، امکان تغییر رنگ میسر نمی‌باشد.
۲ – کلیه روش‌های پیش فروش دارای امکان خرید انصرافی می باشند.
۳ – تمامی روش‌های پیش فروش با قیمت روز میباشند و مابقی قیمت خودرو براساس قیمت زمان تحویل مشخص خواهد شد.