درنگ: کانال دولت بهار نوشت: در پی تماس تلفنی حمید بقایی از زندان با دولت بهار و اعلام تصمیم قاطع وی برای تداوم اعتصاب غذا و همچنین اهداء اعضای بدن خود به بیماران نیازمند، احمدی نژاد بار دیگر مسئولیت مقامات کشور و بویژه مسئولان قضایی در حفظ سلامت بقایی را مورد تاکید قرار داد.

احمدی نژاد گفت: اگر خدای ناکرده برای بقایی که در اعتراض به ظلم بزرگ صورت گرفته علیه خود دست به اعتصاب غذا زده است، مشکلی پیش آید، مقامات جمهوری اسلامی چه آنهایی که مستقیما به او ظلم کردند، چه آنهایی که از ظلم حمایت یا آن را توجیه کردند و چه کسانی که حاضر به شنیدن فریادهای بلند تظلم خواهی او نشدند، مسئول خواهند بود.

  واکنش تند احمدی‌نژاد به بازداشت بقایی | یک نمایش سخیف است | مسئولیت اعتصاب غذای بقایی با مقامات کشور است
  مواضع تند احمدی نژاد پس از بازداشت مشایی و بقایی | بازپرس شمال است؛ بازجو در حال فشار کم سابقه روحی و جسمی به مشایی
  کنایه احمد توکلی به نامه‌های احمدی‌نژاد ؛ شما از آزادی بیان حرف نزن! | واکنش به بازداشت بقایی و مشایی و اتهامات آنها