درنگ : «کیهان ملکی» بازیگر سینما و تلویزیون با ضبط ویدئویی به نظرسنجی درباره راه‌اندازی کمپین «بخور بخور بسه دیگه؛ چپ و راست هم نداره! ما کار میخوایم» پرداخته و از عموم مخاطبان که شامل همکارانش هم می‌شود خواسته به این کمپین پیوندند.

کیهان ملکی که در دوره انتخابات سال ۱۳۹۶ از حامیان حسن روحانی بود گویا از وضعیت اقتصادی کنونی رضایت ندارد و کمپین بخور بخور دیگه بسه را راه انداخته است. آنطور که به نظر می‌رسد راه‌اندازی این کمپین واکنشی به مفاسد گسترده اقتصادی است.

 

  فیلم | محمود شهریاری در اعتراض به فسادهای مالی ریش خود را تراشید