فیلم | ماجرای کتاب خوان شدن عزت الله انتظامی
  فیلم | واکنش مشایخی به اظهاراتش علیه عزت الله انتظامی و حواشی آن