درنگ : حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد رئیس دولت نهم و دهم پیش از شروع ششمین جلسه دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی به اتهاماتش با انتشار فیلمی روی شبکه‌های اجتماعی گفت: امروز یکشنبه جلسه دارم، روز شنبه که روز اداری بود جلسه داشتیم، چهارشنبه هم که روز کاری بود، جلسه داشتیم، سه روز پشت سر هم جلسه دادگاه.

بقایی افزود: این در حالی است که رسیدگی به پرونده برخی از مردم سال‌ها در دستگاه قضایی طول می‌کشد. عجله‌ای که قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده من دارد خودش محل اشکال است.

بقایی گفت: من تن به زیر بار هیچ خفتی نمی‌دهم. خودم را آماده شهادت کرده‌ام. از امثال … ها و انگلیسی جماعت ترسی ندارم. آماده مرگ هستم و شهادت در راه کشور برایم افتخار است.