درنگ: دکتر امید احمدی با اشاره به رفتارهای اخیر امیرحسین مقصودلو (تتلو) در خصوص حمله به خانواده آتنا اصلانی، توهین به سردار آزمون و … گفت: همه انسان‌ها حق اظهارنظر درباره مسائل مختلف را دارند و باز هم این حق را برای خود قائل هستند که این نظر را در معرض دید عموم قرار دهند و مردم هم درباره آن به کرسی قضاوت بنشینند.

وی با بیان اینکه این خواننده با نظراتی که گاهی در فضای رسانه‌ای و مجازی ارائه می‌دهد حکایت از حمایتی دارد که از او می‌شود، افزود: در خصوص این فرد اینطور به نظر می‌رسد که او از حمایت‌های آشکار و نهانی بهره می‌برد اما اگر قرار باشد به حوزه‌ای ورود کند که شکایت عمومی مردم را به دنبال داشته باشد به طور قطع دستگاه قضا ورود خواهد کرد.

این جامعه شناس در ادامه اظهار داشت: در ملاحظات عمومی، وقتی فردی مثل تتلو چنین نظراتی را مطرح می‌کند فضای رسانه‌ای می‌تواند از نشر آن جلوگیری کند اما نظرات این خواننده را می‌توان از زاویه دیگری هم بررسی کرد.

احمدی توضیح داد: وقتی چنین نظرات انتقادی یا حتی توهین‌آمیز در مقابل نظرات ارزشمند و مثبت سایر افراد مطرح و غیرمطرح جامعه در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور منتشر می‌شود در نهایت این مردم هستند که قضاوت می‌کنند و می‌توانند با سبک و سنگین کردن انواع نظرات، خوب و بد را از هم تمیز داده و میل خود را به نسبت به طرفداری یا عدم طرفداری از فردی خاص نشان دهند.

به گفته وی، نباید نگران نظرات این دسته از افراد بود چرا که مانا نیست و بعد از مدتی انتشار این نظرات ادامه پیدا نمی‌کند. مردم در قضاوت این نظرات دید بازتری پیدا می‌کنند.