درنگ:  مجید امجدی فخر گفت: هنوز تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده حمید رضا صفت انجام نشده است، پس از تحقیقات مقدماتی، تصمیم‌گیری قضایی آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: اتهام او به دلیل اینکه در محل ضرب و جرح حضور داشت، قتل عمد است اما چون اقدام کشنده ای انجام نداده و از وسیله‌ای  استفاده نکرده و پدر خوانده از قبل دچار کسالت بود، بنابراین در خصوص این اتهام باید رسیدگی دقیق‌تری صورت گیرد.

  واکنش هنرمندان و خوانندگان درباره حمید صفت و قتل ناپدری‌اش | برایت گریه کردم!

وی در پاسخ به این پرسش چرا اتهام قتل عمد بر حمید صفت زده شده است، تاکید کرد: تا زمانی که مدارکی دال بر رد قتل عمد ارائه نشود، او همچنان متهم به قتل عمد است. البته باید گفت حمید صفت ناخواسته وارد یک درگیری خانوادگی شده و کسالت پدر خوانده شامل بیماری قند و قلبی نیز می تواند مزید بر علت شده باشد.

امجدی با اشاره به اینکه روند رسیدگی به پرونده موکلش ممکن است حداقل ۴ ماه طول کشد، افزود: فعلاً امکان آزادی اش با وثیقه وجود ندارد، او همچنان در بازداشت موقت بسر می برند تا تحقیقات پزشکی قانونی و اظهارات شهود اعلام شود، آن وقت بازپرس پرونده تصمیم گیری می کنند.

وکیل حمیدرضا امجد همچنین از حضور برادر مقتول و سفرش از آلمان به تهران به عنوان اولیای دم خبر داد.

  جزئیات اتهام یک قتل توسط خواننده رپ | حمید صفت به قتل اعتراف کرد؟