شهرونگ- اشرافی‌گری برخی مدیران

 

کنایه شهرونگ به پهنای باند اینترنت 

 

کنایه بی قانونی به بازداشت زنان تماشاگر دربی

 

 

گفت و گوی تاج با رئیس فیفا

 

کنابه نیش خند به جلوگیری از ورود زنان به ورزشگاه‌ها

 

 

 

 

نیش خند

 

واکنش نیش خند به ازدواج کودکان