بی برنامه بودن یکی از مهم‌ترین مسائلی است که بی‌توجه به آن در روزهای اول کار می‌تواند برایتان دردسر ساز شود. شما باید بدانید که از این به بعد لازم است برنامه منظمی برای کارتان داشته باشید. دیر نرسید و زودتر از موعد از محل کار بیرون نیایید. باید با یک برنامه‌ریزی و بررسی فاصله خانه تا محل کار، وسایل حمل و نقل و ترافیک احتمالی را محاسبه و تلاش کنید با همه این موارد سر وقت سرکار حاضر باشید. دیر رسیدن و زود رفتن به مدیرتان نشان می‌دهد که شما بی‌نظم و بی‌برنامه هستید و شاید به همین دلیل خیلی زود عذرتان را بخواهد.

  رمز و رازهای موفقیت؛ فعالیت‌های غیرکاری را فراموش نکنید

دیر رسیدن و زود رفتن به مدیرتان نشان می‌دهد که شما بی‌نظم و بی‌برنامه هستید و شاید به همین دلیل خیلی زود عذرتان را بخواهد.

داشتن رابطه درست و حد و مرزهای مشخص در محل کار بسیار لازم است. با همکاران باید روابط دوستانه داشته باشید اما دلیلی ندارد خیلی زود با بقیه دوست شوید و حرف‌های خصوصی‌تان را به آنها بزنید. ممکن است کسی که فکر می‌کنید دوست شماست حرف‌های خصوصی‌تان را بین دیگران و حتی نزد مدیرتان مطرح کند یا از شما چهره دیگری در محل کار بسازد. در این جمع‌های دوستانه غیبت‌ها و شایعاتی درباره محیط کار و همکاران دیگر و مدیران مطرح می‌شود. وارد شدن و دخالت در این بحث‌ها اشتباه است چون شما تازه وارد هستید و خیلی زود همه کاسه کوزه‌ها سر شما می‌شکند و یکباره متوجه می‌شوید همه حرف هایتان به مدیرتان منتقل شده است. آن هم با پیاز داغ بیشتر! همین می‌تواند منجر به اخراج‌تان شود.

  کارخانه‌داری که شرط استخدامش «داشتن سوء سابقه» است

در مقابل بد نیست نکاتی که درباره کار و محل کار نمی‌دانید از همکاران‌تان بپرسید. طبیعی است که روزهای اول کار شما همه چیز را ندانید. کسی هم از شما چنین چیزی را انتظار ندارد. سعی نکنید نشان دهید همه چیز را می‌دانید. از مدیرتان بپرسید چه انتظاراتی از شما دارد و چه کارهایی باید انجام دهید. می‌توانید از همکاران‌تان کمک بخواهید. این کار باعث می‌شود در مقابل شما جبهه نگیرند. کارمندان باسابقه خوشحال می‌شوند از آنها درباره نحوه انجام کار بپرسید.
از فرصت‌هایی که برای معرفی خودتان یا توانایی‌های کاری‌تان به وجود می‌آید باید استفاده کنید. اگر مدام گوشه‌گیری کنید و در جمع همکاران حاضر نشوید کسی باخبر نمی‌شود شما چه توانایی‌هایی دارید و چقدر می‌شود روی شما برای انجام کارها حساب کرد.