درنگ: استورى دختر شفر در واکنش به سانسور پوشش خود در رسانه‌هاى ایرانى نوشت: مشخص است که شما نیاز به کسی با مهارت‌های بهتر فتوشاپ برای پوشش من دارید.