شرکت خودرو سازی سوئدی ولوو ممکن است در بین رقبا در تمام جوانب بهترین نباشد اما این شرکت حداقل در زمینه ساخت خودرو های الکتریکی و استفاده از انرژی سبز در محصولات تولیدی خود یکی از پیشگامان در این عرصه بشمار می آید. ولوو علاوه بر فعالیت گسترده در زمینه ساخت خودرو های الکتریکی برنامه ای بلند مدت برای استفاده از مواد بازیافتی در بخش های مختلف خودرو های تولیدی خود دارد.

مسئولین شرکت خودروسازی ولو  قصد دارند تا سال ۲۰۲۵ حدود ۲۵ درصد پلاستیک های مصرفی در خودرو های این شرکت را از راه مواد بازیافتی تامین کنند.

این شرکت در ساخت مدل  XC60 از الیاف بازیافتی همچون تورهای ماهیگیری از بین رفته و یا طناب‌ بادبان کشتی ها استفاده خواهد نمود. همچنین، کفپوش‌ اتومبیل از بازیافت بطری‌های پلاستیکی پِت و ترکیب آن با نخ های پنبه ای موجود در لباس های غیر قابل مصرف ساخته خواهد شد که از این مواد در ساخت روکش صندلی مدل های مختلف ولو استفاده خواهد شد.

برنامه این شرکت برای استفاده از مواد مصرفی بازیافتی از سال ۲۰۱۹وارد خط تولید خواهد و آنها امیدوارند تا سال آینده تمامی پلاسیک های یکبار مصرف را از خودرو های تولیدی جدید خارج کنند. همچنین شرکت قصد دارد طی برنامه ای بلند مدت تا سال ۲۰۲۵ حداقل ۵۰درصد از فروش کارخانه مربوط به خودرو های الکتریکی شود.

مدیر عامل شرکت خودرو سازی ولوو گفته است:

” یکی از اهداف همیشگی شرکت ولوو حفاظت از محیط زیست و حذف تاثیرات منفی و مخرب بر روی آن می باشد و همواره در ساخت خودرو ها، تاثیرات زیست محیطی آن را در نظر میگیریم البته تولید خودرو های الکتریکی و استفاده از مواد بازیافتی به اهمیت این موضوع اشاره دارد.”

حال انتظار می رود دیگر قدرت‌های خودروسازی نیز از این طرح استقبال کنند و در محصولات خود از مواد بازیافتی استفاده نمایند.

Volvo To Use 25 Percent Recycled Plastics Starting 2025 Volvo To Use 25 Percent Recycled Plastics Starting 2025 Volvo To Use 25 Percent Recycled Plastics Starting 2025 Volvo To Use 25 Percent Recycled Plastics Starting 2025 Volvo To Use 25 Percent Recycled Plastics Starting 2025