درنگ: این روزها  استفاده از وسایل و المان‌های دور ریختنی و بازیافتی به شکل‌های متنوع می‌تواند یکی از ویژگی‌های مثبت در طراحی دکوراسیون داخلی باشد. این المان‌ها می‌توانند با رنگ آمیزی‌های متفاوت و با شکل‌های مختلف و ترکیب با عناصر دیگر در طراحی استفاده شوند. یکی از وسایل زیبایی که می‌توان از عناصر بازیافتی طراحی کرد، لوسترها است.

با استفاده از شیشه‌های مختلف در ابعاد و طرح‌های گوناگون می‌توانیم چراغ‌های متنوع و بدیعی را طراحی کنیم که فضای شیک و جدیدی را در دکوراسیون ما خلق کنند.