این سیستم از ٢۴ وسیله انتقال قرمز رنگ که روی ریل حرکت می‌کنند تشکیل شده و قابلیت تغییر حالت اتوماتیک از عمودی به افقی را نیز دارند. این سیستم کارآمدتر از سیستم های قدیمی است و برای راه اندازی این سیستم ٢.۶ میلیون دلار هزینه لازم است.