درنگ: تسنیم نوشت: براساس آمار استخراج‌شده از مشروح مذاکرات مجلس در جلسات علنی دو سال گذشته خانه ملت، مجموعاً ۶۹۸ نطق میان‌دستور در صحن علنی مجلس قرائت شده است.

از این تعداد طی دوسال گذشته ۷۱ نماینده یک بار، ۹۷ نماینده ۲ بار، ۳۴ نماینده سه بار، ۴۰ نماینده ۴ بار، ۱۷ نماینده ۵ بار، ۷ نماینده ۶ بار، ۵ نماینده ۷ بار و یک نماینده ۹ بار نطق داشته‌اند.

نکته جالب توجه این است که ۱۸ نماینده در مجلس دهم حضور دارند که طی دو سال گذشته هیچ نطقی نداشته‌اند.

 

تعداد نطق‌هابدون نطقیکدوسهچهارپنجششهفتهشتنه
تعداد نمایندگان۱۸۷۱۹۷۳۴۴۰۱۷۷۵یک

 

البته یکی از این افراد علی لاریجانی نماینده مردم قم در مجلس است که در این دو ساله ریاست خانه ملت را به‌عهده داشته است.

رؤسای مجلس نطق میان‌دستور ندارند و می‌توانند در هر جلسه علنی، قبل از ورود در دستور، در مورد گزارش حوادث مهم و مسائل فورى روز مطالبى را که آگاهى مجلس از آن ضرورى باشد، به‌اطلاع نمایندگان برساند.

اسامی نمایندگانی که طی دوسال ابتدایی مجلس هیچ نطق میان‌دستوری نداشتند:

 

ردیفنام و نام‌خانوادگیحوزه انتخابیهگرایش سیاسی
۱احمد محمدی انارکیرفسنجانلیست امید
۲اسفندیار اختیاری کسنویه یزدنمایندگان اقلیت (زرتشتیان)مستقل
۳حسن خسته‌بندبندرانزلیلیست اصولگرایان
۴حسین رضازادهکازرونمستقل
۵ژرژیک ابرامیانمسیحیان ارمنی جنوب ایرانمستقل
۶سیدمحسن علویلامرد و مهرلیست امید
۷عباس پاپی‌زادهدزفولمستقل
۸عبدالرضا مصریکرمانشاهلیست اصولگرایان
۹فریدون احمدیزنجانمستقل
۱۰قلی‌الله قلی‌زادهکلیبر، خداآفرین و هوراندلیست اصولگرایان
۱۱کارن خانلریمسیحیان ارمنی شمال ایرانمستقل
۱۲کاظم جلالیتهرانلیست امید
۱۳کمال دهقانی فیروزآبادیتفت و میبدلیست امید
۱۴محمد آشوری تازیانیبندرعباسلیست اصولگرایان
۱۵محمدحسین حسین‌زاده بحرینیمشهد و کلاتلیست اصولگرایان
۱۶محمد دهقانی نقندرطرقبه و چنارانلیست اصولگرایان
۱۷محمدرضا رضایی کوچیجهرملیست اصولگرایان

 

با بررسی مشروح مذاکرات نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی درمی‌یابیم که تنها نماینده‌ای که بیشترین نطق را در دو سال ابتدایی مجلس دهم داشته است، علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان و عضو لیست اصولگرایان در انتخابات بود که در این ۲۰۸ جلسه علنی ۹ نطق میان‌دستور داشته است.