یک ازدواج موفق باید آگاهانه و توام با بلوغ همه جانبه باشد. هرچه ازدواج آگاهانه‌تر باشد و انتخاب همسر به درستی انجام شود به طلاق نمی‌انجامد ولی اگر انتخاب به درستی انجام نشود خیلی زود آثار خود را نشان می‌دهد.

ازدواج بایستی با رعایت یکسری نکات علمی و عملی انجام شود زیرا این امر آغاز یک ماجراست و زوج در زندگی شاهد تحولاتی خواهند بود.
رسیدن به بلوغ دینی، فکری، اجتماعی و فرهنگی لازمه یک ازدواج مناسب و آگاهانه است. انجام مدیریت مناسب در زندگی خانوادگی از طرف زن و مرد و قبول مسوولیت‌های زندگی از طرف آنها یکی از علائم بلوغ برای ازدواج است.

داشتن تحصیلات مناسب زوجین و متناسب با یکدیگر، احترام به خانواده‌ها، تحقیق قبل از ازدواج و همخوانی شخصیت زوجین از موارد لازم و ضروری برای داشتن یک ازدواج مناسب است.

متاسفانه در سال‌های اخیر ازدواج‌های بی در و پیکر به فراوانی دیده می‌شود و گاها دیده می‌شود که فرزندی بدون کسب اجازه از والدین اقدام به ازدواج کرده که قطعا ازدواجی نامناسب است که خیلی زود به آخر خط می‌رسد.