درنگ :  پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) با بیان اینکه مردم در ۱۱ ماه گذشته ۳۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل انفاق کرده‌اند، اظهار کرد: ما امسال بالغ بر ۳۲۰ میلیارد تومان صدقه جمع کردیم.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه ما ۱۷ هزار یتیم تحت پوشش داریم، گفت: آن‌ها حداقل ۵ حامی دارند که ماهانه ۱۴۰ هزار تومان به حساب آن‌ها پول واریز می‌کنند.

وی در پاسخ به این ابهام که آیا صدقه‌ای که از مردم اخذ می‌شود در لبنان و یمن هزینه می‌شود با اشاره به اینکه تمام ۳۲۰ میلیارد تومان صدقه جمع‌آوری شده به دقت توزیع می‌شود و حتی یک ریال به غیر از آن که شرع اجازه داده توزیع نمی‌شود، بیان کرد: بعضی می‌گویند صدقات به خارج از کشور می‌روند اما ما شرعا مسئول هستیم و ۱۰۰ درصد صدقات مختص به مردم همان استان و شهرستان است و باید در آنجا توزیع شوند.

فتاح با بیان اینکه از حدود ۵ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم حمایت می‌کنیم، خاطرنشان کرد: اگر این ۳۲۰ میلیارد تومان را به این تعداد افراد بدهیم، هر نفر به صورت ماهانه می‌‌تواند تنها ۵ هزار تومان دریافت کند که این مبلغ نا‌چیزی است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) با بیان اینکه جامعه هدف ما بزرگ است، گفت: ما می‌خواهیم این را کم کنیم تا به آن‌هایی که باقی می‌مانند سهم بیشتری برسد و نتیجه این می‌شود که باز هم از نظر زکات، انفاق و تکفل یتیم به مردم متوسل می‌شویم و بیشتر کمک می‌کنند.