درنگ: محمدجواد ظریف امروز دوشنبه در مراسم روز خبرنگار، اظهار داشت: در روز تحلیف آقای روحانی، خبرنگاران دیدند که چند رئیس مجلس به دنبال گرفتن تصویر سلفی با بنده بودند، آن یک پیام را منتقل می کرد و تصاویر دیگری که از آن مراسم دیدید هم یک پیام دیگر منتقل می‌کرد و این اهمیت کار رسانه است.

وی افزود: بحث اول این بود که رسانه قدرتمند بوده و هر کس می تواند قدرتمندترین فرد جهان باشد، اگر پیام درست تولید شود حتی اگر یک شهروند خبرنگار باشد می تواند انتشاری غیرقابل کنترل داشته باشد.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: اتفاقا مهم این است که احساسات هم جهانی شده است و قدرت های جنگ طلب به دنبال یک حرکت برق آسا هستند، چرا که احساسات جهانی نمی گذارد جنگ ها فرسایشی و طولانی شود و این به دلیل فشار احساسات جهانی است.

وزیر امور خارجه اظهار داشت: واقعیت دوم این است که نمی توانید مخاطب خود را انتخاب کنید، هر مطلبی به محض نشر آن تمام دنیا متوجه خواهند شد و مخاطب خاصی نداریم. چه مخاطب عقیدتی، اجتماعی و یا جغرافیایی و این یعنی غیرقابل کنترل بودن انتخاب مخاطب و سنگینی مسولیت اهل رسانه و مسئولین.

  فیلم | واکنش جالب مردم به سلفی نمایندگان با موگرینی | از ماست که بر ماست!
  بازتاب سلفی با موگرینی در رسانه‌های خارجی | روسری موگرینی و سلفی نمایندگان ایران
  سلفی با موگرینی جایگاه نمایندگی مجلس را تنزل داد | ما منتخب ملتیم!