درنگ :   این زلزله به مرکزیت جمهوری آذربایجان ۵٫۴ ریشتر بوده است و در شهرستان پارس آباد باعث هراس مردم شده است.

زلزله در برخی ساختمان‌های روستایی کم دوام در شهر اصلاندوز پارس آباد موجب ترک خوردن جزیی برخی ساختمان‌ها شده است.

اعزام تیم‌های امداد و نجات به روستاهای اردبیل

فرماندار پارس آباد گفت: کانون زمین لرزه شهر بردا جمهوری آذربایجان در ۹۰ کیلومتری شهر اصلاندوز است. این زمین لرزه در شهرستان پارس آباد سبب ترک خوردگی برخی از ساختمان‌های شهری شده ولی گزارشی از میزان خسارت در روستاهای شهرستان در دسترس نیست.

وی افزود: دستور اعزام کلیه نیروهای نظامی و انتظامی، هلال احمر و اورژانس به روستاهای شهرستان صادر شده و تیم‌های مربوطه به روستاها اعزام شدند.