درنگمحققان داده‌های بیش از ۲۸ هزار زن را بعد از سن یائسگی که در شروع مطالعه مبتلا به بیماری قلبی نبودند، بررسی کردند.

در طول میانگین ۱۳ سال، تنها ۵ درصد زنان به خاطر نارسایی قلبی در بیمارستان بستری شدند.

یائسگی بعد از سن ۴۵ سال اتفاق می‌افتد اما تغییرات ناشی از آن از چندین سال قبل آغاز می‌شود.

در این مطالعه مشخص شد یائسگی زودهنگام با افزایش خطر نارسایی قلبی مرتبط است و این ارتباط در زنانی که به طور طبیعی یائسه شده بودند در مقایسه با یائسگی ناشی از جراحی به مراتب قوی تر بود.

همچنین محققان دریافتند زنانی که هیچگاه بچه‌دار نشده بودند در معرض ریسک بالای نوعی نارسایی قلبی قرار داشتند که سمت چپ قلب‌شان در ریلکس شدن ناموفق بود.

به گفته محققان، مطالعات قبلی نشان داده بود که هورمون جنسی موجود در طول سال‌های باروری زنان بر ریسک بیماری قلبی تاثیر می‌گذارد. میزان این هورمون تحت تاثیر دوره عادت ماهانه و بارداری است.