درنگ :  کانال رونامه قانون نوشت: محمود احمدی نژاد امروز در رشت گفته است: کسانی که در برابر اصلاح وضعیت کشور مقاومت می‌کنند، بدترین نوع ضد انقلاب هستند.

وی ادامه داده است: اگر با مردم همراه نشوند به زودی سیل انقلاب مردم آن‌ها را محو خواهد کرد.