درنگ :  این نامه محمود احمدی نژاد با واکنش‌های برخی چهره‌های سیاسی همراه شده است.

  واکنش مشاور روحانی به نامه احمدی‌نژاد به رهبر انقلاب | پا را از گلیمت درازتر نکن
  واکنش سخنگوی شورای نگهبان به سخنان احمدی نژاد درباره مهندسی انتخابات | شما اصرار داشتید نتیجه انتخابات ۸۸ زودتر اعلام شود!