درنگ :  چهارمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید بقایی فردا ساعت ۹ صبح در شعبه ۶۸ تجدید نظر واقع در خیابان خیام، روبروی خیابان بهشت برگزار می‌شود.

  تصویر بقایی پس از پایان جلسه دادگاه تجدیدنظر | جزئیاتی از اتهامات معاون احمدی‌نژاد در دولت دهم
  یاران احمدی‌نژاد درخواست مجوز تجمع اعتراضی کردند | امضای مشایی و بقایی زیر نامه