درنگ: احمدی نژاد در بخشی از بیانیه خود آورده است:

* زمانی که قرار بود مذاکرات با آمریکا در عمان شروع شود، در جلسه‌ای با حضور مقامات ارشد کشور اعلام کردم که مذاکره در شرایطی که دشمن تصور می‌کند دست بالا را دارد و تحریم‌ها اثرگذار بوده است، به ضرر کشور تمام می‌شود و خواهش کردم که شش ماه مهلت دهند تا با اجرای چند برنامه ضربتی اقتصادی و تقویت قدرت اقتصادی مردم، آثار تحریم‌ها کنترل شود و مذاکره در شرایط برابر انجام گیرد. حتی اعلام کردم که حاضرم خانواده‌ام را به گروگان و تضمین بگذارم که اگر طرح‌ها موفق نبود، خود وخانواده‌ام را اعدام نمایند.

* در مقابل اما، برخی مقامات و سران قوا به صراحت اعلام کردند که اجازه نمی‌دهند هیچ کاری انجام و یا طرح جدیدی پیاده شود و حتی از تکمیل طرح هدفمندی نیز جلوگیری کردند و همان‌ها همزمان در تریبون‌های رسمی، مشکلات را ناشی از سوء مدیریت دولت و نه تحریم دشمن بیان می‌کردند.

* حتی طرح‌های سه فوریتی برای جلوگیری از اجرای برنامه های دولت آماده کرده بودند.

* نمی‌خواهم با یادآوری اظهارات وزیرخارجه و معاون رییس جمهور وقت آمریکا مبنی بر مقابله با دولت‌های نهم و دهم و برنامه‌ریزی برای تخریب و تضعیف آن‌ها از داخل کشور خاطرها را تلخ نمایم.

* حفظ اساس کشور وظیفه مهمی است که هر ایرانی اصیل ترجیح می‌دهد که آبرو و جان خود را فدا کند اما امنیت کشور مخدوش نشود و دشمن مسلط نگردد و من افتخار می‌کنم که یک ایرانی هستم.

شرح آن هجران و آن خون جگر
این زمان بگذار تا وقت دگر