درنگ :  آرمان گرشاسبی خواننده گروه چارتار فرزند حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل پرسپولیس است و حضور مدیر عامل پرسپولیس در این کنسرت با حواشی همراه بود.

گرشاسبی به همراه همسر خود به کنسرت آمد و دقایقی را در قسمت VIP نشست اما به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها نتوانست مهمان‌های خود را در کنارش داشته باشد و به همین دلیل او و همسرش جای‌شان را به مهمان‌های خود دادند. مدیرعامل پرسپولیس به دلیل کمبود جا برای نشستن از سالن خارج شد و نتوانست به سالن برگردد.

در همین میان، خواننده گروه چارتار متوجه عدم حضور پدر و مادرش در سالن شد و از نورپرداز خواست تا نور سالن را روشن کند و از عوامل کنسرت جویای حضور پدر و مادرش شد. او پس از این اتفاق گفت: «تا زمانی که پدرم وارد سالن نشود نمی‌خواند.»

گرشاسبی پس از حضور در سالن به شدت مورد تشویق طرفداران قرار گرفت.