درنگ: آیت الله علم الهدی که چندی پیش با قراردادن پیامی در کانال تلگرامی اش از این پیام رسان خداحافظی کرده بود در جدیدترین پیام خود نوشت: به علت عدم استقبال مردم از پیام رسان های داخلی، همزمان فعالیت در تلگرام را نیز ادامه می‏‎دهم.

او همچنین نوشته است: تلاش جبهه رسانه ای غیر ارزشی به راندن رسانه های ارزشی به بهانه حمایت از پیام رسان‌های داخلی از تلگرام، نباید منجر به ترک این بستر شود. لذا ضمن حمایت و فعالیت حداکثری خود در پیام رسان های داخلی، به ناچار برای رساندن پیام به مخاطبان، مجبور به استفاده از ظرفیت تلگرام هستیم.

  سایت امام جمعه مشهد دوری از تلگرام را تاب نیاورد | کانال علم‌الهدی: مردم از پیام‌رسان داخلی استقبال نکردند؛ ما برگشتیم تلگرام