رنه کسلی جونیور که در سیرک ملی مجارستان فعالیت دارد، در این ویدیو در کنار دو فیل مورد اعتمادش دیده می‌شود درحالی که پرش‌ها و حرکات نمایشی جالبی را بر پشت دو فیل اجرا می‌کند.