عکس بالا تصویری از این بازی است که شهری آرام و قشنگ را نشان می دهد . اما در پس زمینه این بازی موسیقی پخش می شود که باعث خودکشی ۲۰۰ کودک بین ۷ تا ۱۲ سال ژاپنی شده است. بیشتر آنان خود را از ارتفاعی پرت کرده یا حلق آویز کردند.
آهنگی که روی این بازی هست فرکانس های حساس و نامفهومی دارد که فقط کودکان و نوجوانان کم سن و سال تاثیر می گذارد.
این فرکانس ها روی بافتهای مغزی کودکان تاثیر منفی گذاشته و باعث خودکشی آنان می شود
به گفته چند کودکی که از خودکشی جان سالم به در برده بودند بعد از انجام این بازی همیشه ساعت‌ها دچار سردرد شدید می شدند.
بعد از انتشار این اخبار آهنک بازی شهر بنفش تغییر کرد و خودکشی ها به پایان رسید.