علی رضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: آمار مرگ منتسب و غیر مستقیم آلودگی هوا در سال ۹۵، ۵ هزار مورد در تهران و بیش از ۲۰ هزار مورد در کشور گزارش شده است. مردم باید این آمارها را بدانند. طبق فرمول سازمان بهداشت جهانی، میزان مرگ سالیانه و آلایندگی‌ها، تعداد روزهای هوای پاک و… برای به دست آوردن آمار مرگ منتسب به آلودگی هوا مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به کاهش سن استفاده از دخانیات اعلام کرد: درحال حاضر سن مصرف قلیان در دختران به چهارده سال رسیده است؛ چراکه دسترسی به آن راحت است.