نسیم نجفی اقدم؛ عامل تیراندازی در مقر یوتیوب | عکس