درنگ: خانه کلانتری در کیاسر یک تفاوت بزرگ با دیگر خانه‌ها دارد، تمام سقف این خانه معرق کاری شده‌ و ادعیه‌ای همچون جوشن کبیر، دعای توسل و …  سقف این خانه را پوشانده‌است، جزئیات و تصاویر این خانه جذاب را در چمدان بخوانید.