درنگ : عباس رشیدی اظهار کرد: پیامکی برای بازنشستگانی که در طرح بیمه تکمیلی درمان ثبت نام نکرده‌اند ارسال شده تا با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی کشوری نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

وی افزود: بازنشستگان و وظیفه بگیرانی که تاکنون نسبت به ثبت نام بیمه تکمیلی درمان اقدام نکرده‌اند می‌توانند پس از مراجعه به سایت صندوق به نشانی cspf.ir و اطلاع از وضعیت خود و افراد تحت تکفل به دفاتر مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری در استان‌ها مراجعه و جهت تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام کنند.

رشیدی همچنین تاکید کرد: بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری پس از ثبت نام خود تا ۳۰ آبان ماه جاری مهلت دارند با مراجعه به شعب آتیه سازان حافظ نسبت به حذف یا اضافه شدن خود و افراد تحت تکفلشان در قرارداد جدید بیمه تکمیلی درمان اقدام کنند.

رشیدی با بیان اینکه مهلت ۳۰ آبان ماه قابل تمدید نیست، یادآور شد: بازنشستگانی که در قرارداد سال گذشته حضور نداشتند اما تمایل دارند خود و خانواده تحت تکفلشان تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرند تا ۳۰ آبان ماه جاری مهلت دارند نسبت به اضافه شدن در قرارداد جدید اقدام کنند.

  ثبت نام وام ضروری بازنشستگان آغاز شد | جزئیات ثبت نام را بخوانید
  ثبت نام وام ضروری بازنشستگان از فردا | افزایش رقم وام به ۴ میلیون تومان